تبلیغات
خلوتگاهی برای ما - ////////////////////

////////////////////

سه شنبه 12 دی 1391 04:01 ب.ظ

نویسنده : نازنین M GH
ما بد شده ایم یا دنیا؟

دنیا بد شده است

دنیایی که ما آدمها ساخته ایم...

هر روز شلوغتر هر روز کثیف تر هر روز ...

دیگر از فردا می ترسم

از نا معلومی این فردا می ترسم

چرا باید به رفتن فکر کنم

به رفتن از سرزمینی که زادگاه من است

چیزی شبیه فرار...

آنرا هم نمی توانم

ولی دیگر 

از همه چیز می ترسم

از احساساتی که دیگر بین مردم نیست

از گرفتاری های همه جانبه

از آلودگی آب و غذا و هوا

از آمار هولناک سرطان

از امار رو به افزایش افسردگی ها

از این همه نا بسامانی

از زلزله ای که خواهد آمد ولی هیچ کس حتی مجال فکر کردن به آنرا ندارد

از شرایط بد اقتصادی اکثریت مردم که دارد روز به روز فشار های روحی را بیشتر می کند

از فردا می ترسم

از آینده مان

از آینده تو

خیلی زود است مادر برای آمدنت

باید کمی بیشتر صبر کنیم

اصلا زمانش نیست...

اصلا

زمانه ای که هیچ چیزش معلوم نیست

جای امنی برای تو نیست...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -